Gratis guide: Veikart for valg av renholdsleverandør

 

5 kjennetegn på kvalitetsleverandører av renholdstjenester

Vi har identifisert følgende viktige kriterier for valg av renholdsleverandør:

  • Faglig sterke renholdsmedarbeidere
  • Etikk, HMS og sosialt ansvar 
  • Fokus på innovasjon
  • Miljøvennlige løsninger og produkter
  • Behovsbasert renhold

Fyll ut skjemaet til høyre og få tilgang til veikartet!

Lykke til!

Veikart for valg av renholdleverandør Forside.png